Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Trondheim Idrettsungdomsskole AS (privat)
Arkitekt Ebbells Veg 22
7053 RANHEIM
Org.nr 923189963
Privatskole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Trondheim Idrettsungdomsskole AS (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 3,9
Antall elever per årsverk til undervisning 5,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 23,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 7,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 2 493
Undervisningstimer totalt per elev 131
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no