Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tromstun skole
Tellusvegen 1
9024 TOMASJORD
Org.nr 974566540
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Tromsø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 39,6 34,6 47,0 43,2 49,3
Antall elever per årsverk til undervisning 11,2 12,4 9,4 10,8 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 3 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 254,2 150,0 150,0 210,5 131,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 3,9 7,5 5,7 4,6 6,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,9 16,6 14,2 14,5 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 23,5 29,1 19,2 19,8 20,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,8 20,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 85,1 93,3 96,9
Lærertimer som gis til undervisning 23 164 20 566 28 652 25 540 23 723
Undervisningstimer totalt per elev 59 53 71 61 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no