Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tromstun skole
Tellusvegen 1
9024 TOMASJORD
Org.nr 974566540
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Tromsø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 45,4 39,6 34,6 47,0 43,2
Antall elever per årsverk til undervisning 9,8 11,2 12,4 9,4 10,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 3 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 126,7 254,2 150,0 150,0 210,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,9 3,9 7,5 5,7 4,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,0 14,9 16,6 14,2 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,9 23,5 29,1 19,2 19,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 85,1 93,3
Lærertimer som gis til undervisning 26 798 23 164 20 566 28 652 25 540
Undervisningstimer totalt per elev 67 59 53 71 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no