Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tromsø kommune
Kommunenr 1902
Alle grunnskoler med adresse i Tromsø kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 772,9 781,9 785,5 794,8 830,3
Antall elever per årsverk til undervisning 12,4 12,1 12,2 12,1 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 97 83 95 102 110
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 88,1 103,5 91,9 86,0 79,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,6 10,6 12,1 12,8 13,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,9 13,1 13,1 13,2 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,6 13,9 14,7 14,0 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,8 17,5 17,7 17,8 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,6 97,9 96,6 96,5 97,5
Lærertimer som gis til undervisning 491 628 505 806 510 517 516 064 537 672
Undervisningstimer totalt per elev 57 59 58 59 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no