Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tromsø kommune
Kommunenr 5401
Alle grunnskoler med adresse i Tromsø kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 781,9 785,5 794,8 830,3 881,2
Antall elever per årsverk til undervisning 12,1 12,2 12,1 11,6 11,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 83 95 102 110 109
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 103,5 91,9 86,0 79,5 80,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,6 12,1 12,8 13,3 12,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,1 13,1 13,2 12,8 12,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,9 14,7 14,0 13,6 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,5 17,7 17,8 17,0 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,3 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,4 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,2 19,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,9 96,6 96,5 97,5 97,3
Lærertimer som gis til undervisning 505 806 510 517 516 064 537 672 547 071
Undervisningstimer totalt per elev 59 58 59 61 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no