Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tromsø kommune Læring Gjennom Arbeid
Strandvegen 168
9006 TROMSØ
Org.nr 975300978
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Tromsø kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 11,1 11,1 13,0 10,6 12,0
Antall elever per årsverk til undervisning 2,8 2,9 2,6 2,2 2,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 29,0 28,0 29,0 0,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,0 9,0 7,7 0,0 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 3,7 3,9 3,4 2,9 3,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 90,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 910 6 285 7 445 6 563 5 126
Undervisningstimer totalt per elev 238 224 257 298 233
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no