Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tromsdalen skole
Th Widdings veg 3
9020 TROMSDALEN
Org.nr 974566532
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Tromsø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 29,8 31,7 33,4 38,7 42,1
Antall elever per årsverk til undervisning 16,2 16,2 16,3 14,3 12,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 5 9 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 110,2 108,8 101,0 54,6 93,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,4 14,0 14,9 24,1 12,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,8 16,4 16,5 14,6 12,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,8 19,1 19,4 17,6 17,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,4 17,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,7 18,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,0 98,3 96,8 95,8 93,1
Lærertimer som gis til undervisning 20 110 22 069 22 851 26 353 29 398
Undervisningstimer totalt per elev 46 46 45 52 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no