Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Troms Romsa fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Troms Romsa fylke (utgått) vises her.
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 2 074,8 2 084,7 2 093,3 2 135,7 2 157,6
Antall elever per årsverk til undervisning 10,3 10,3 10,2 9,9 9,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 255 281 275 291 287
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 74,9 68,5 69,4 65,3 65,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,3 13,5 13,1 13,6 13,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,3 11,3 11,3 10,9 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,6 11,8 11,6 11,4 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,6 14,9 14,8 14,2 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,0 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,6 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,4 15,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,8 92,8 93,4 93,9 93,6
Lærertimer som gis til undervisning 1 322 865 1 332 612 1 332 190 1 365 832 1 356 029
Undervisningstimer totalt per elev 69 69 70 72 72
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no