Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Troms Romsa fylke
Alle grunnskoler med adresse i Troms Romsa fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Årsverk for undervisningspersonale 2 052,7 2 021,5 2 074,8 2 084,7 2 093,3
Antall elever per årsverk til undervisning 10,7 10,5 10,3 10,3 10,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 255 255 255 281 275
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 75,6 75,0 74,9 68,5 69,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,4 12,6 12,3 13,5 13,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,6 11,7 11,3 11,3 11,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,3 11,9 11,6 11,8 11,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,0 15,0 14,6 14,9 14,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,6 97,2 95,8 92,8 93,4
Lærertimer som gis til undervisning 1 284 603 1 288 423 1 322 865 1 332 612 1 332 190
Undervisningstimer totalt per elev 67 67 69 69 70
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no