Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Troms Romsa fylke (UTGÅTT)
Kun utgåtte skoler med adresse i Troms Romsa fylke (UTGÅTT) vises her.
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 2 021,5 2 074,8 2 084,7 2 093,3 2 135,7
Antall elever per årsverk til undervisning 10,5 10,3 10,3 10,2 9,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 255 255 281 275 291
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 75,0 74,9 68,5 69,4 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,6 12,3 13,5 13,1 13,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,7 11,3 11,3 11,3 10,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,9 11,6 11,8 11,6 11,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,0 14,6 14,9 14,8 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,2 95,8 92,8 93,4 93,9
Lærertimer som gis til undervisning 1 288 423 1 322 865 1 332 612 1 332 190 1 365 832
Undervisningstimer totalt per elev 67 69 69 70 72
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no