Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Trollvik skole
Leiknesveien 40
9307 FINNSNES
Org.nr 975285332
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Lenvik kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 6,4 7,8 8,2 8,2 10,0
Antall elever per årsverk til undervisning 15,4 12,1 12,4 12,3 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 2 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 387,5 234,2 50,0 49,5 183,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 3,7 4,8 22,7 22,7 5,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,2 12,0 12,4 12,3 12,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,6 12,2 13,5 13,8 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,5 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 484 5 434 5 548 5 548 6 668
Undervisningstimer totalt per elev 48 61 60 60 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no