Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Trollvik skole (UTGÅTT)
Trollvik
9147 BIRTAVARRE
Org.nr 874569232
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 6,4 6,2 2,9
Antall elever per årsverk til undervisning 7,6 7,5 4,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 88,0 84,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,9 8,1 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,0 7,9 4,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,8 8,9 4,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 267 4 120 1 748
Undervisningstimer totalt per elev 97 98 175
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no