Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Trolandshamar skule (utgått)
5384 TORANGSVÅG
Org.nr 875287842
Offentlig skole
Grunnskole
Skoleeier: Austevoll kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 9,2
Antall elever per årsverk til undervisning 12,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 61,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 004
Undervisningstimer totalt per elev 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no