Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Trøndelag grunnskole
Seilmakergata 2
7725 STEINKJER
Org.nr 823142692
Offentlig skole
Grunnskole
Skoleeier: Trøndelag fylkeskommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Trøndelag grunnskole
Steinkjer kommune 238,2 234,3 251,0 255,5 263,5
Trøndelag fylke 5 262,2
Nasjonalt 57 331,4 57 611,5 58 421,0 59 356,8 60 371,9
Antall elever per årsverk til undervisning
Trøndelag grunnskole
Steinkjer kommune 12,5 12,5 12,0 11,7 11,2
Trøndelag fylke 11,5
Nasjonalt 12,2 12,2 12,1 12,0 11,8
Antall assistentårsverk i undervisningen
Trøndelag grunnskole
Steinkjer kommune 35 35 35 33 37
Trøndelag fylke 860
Nasjonalt 8 167 8 417 8 868 9 389 9 849
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Trøndelag grunnskole
Steinkjer kommune 73,1 75,5 76,2 79,0 71,9
Trøndelag fylke 63,3
Nasjonalt 75,8 74,1 71,0 67,4 64,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Trøndelag grunnskole
Steinkjer kommune 14,8 14,7 13,9 13,0 13,9
Trøndelag fylke 16,3
Nasjonalt 14,2 14,6 15,2 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Trøndelag grunnskole
Steinkjer kommune 13,2 13,5 12,9 12,2 12,0
Trøndelag fylke 12,3
Nasjonalt 13,2 13,3 13,2 12,9 12,7
Lærertetthet 8.-10. trinn
Trøndelag grunnskole
Steinkjer kommune 15,1 14,7 14,2 14,9 13,8
Trøndelag fylke 14,0
Nasjonalt 14,1 14,0 14,0 14,2 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Trøndelag grunnskole
Steinkjer kommune 17,7 17,2 17,2 16,3 15,9
Trøndelag fylke 15,9
Nasjonalt 16,8 16,8 16,8 16,6 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Trøndelag grunnskole
Steinkjer kommune 14,1
Trøndelag fylke 14,2
Nasjonalt 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Trøndelag grunnskole
Steinkjer kommune 15,7
Trøndelag fylke 16,5
Nasjonalt 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Trøndelag grunnskole
Steinkjer kommune 18,8
Trøndelag fylke 17,9
Nasjonalt 18,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Trøndelag grunnskole
Steinkjer kommune 98,2 99,2 97,9 98,6 98,7
Trøndelag fylke 96,6
Nasjonalt 96,7 96,0 95,5 95,6 95,4
Lærertimer som gis til undervisning
Trøndelag grunnskole
Steinkjer kommune 146 206 148 713 158 466 160 822 167 634
Trøndelag fylke 3 368 389
Nasjonalt 36 146 734 36 443 736 36 990 466 37 715 561 38 468 024
Undervisningstimer totalt per elev
Trøndelag grunnskole
Steinkjer kommune 57 57 60 61 63
Trøndelag fylke 62
Nasjonalt 58 58 59 60 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no