Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Trøndelag fylke
Alle grunnskoler med adresse i Trøndelag fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 5 262,2 5 284,3
Antall elever per årsverk til undervisning 11,5 11,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 860 848
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 63,3 64,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,3 16,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,3 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,0 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,9 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,2 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,5 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,9 17,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,6 97,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 368 389 3 374 619
Undervisningstimer totalt per elev 62 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no