Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Trøgstad kommune
Kommunenr 0122
Alle grunnskoler med adresse i Trøgstad kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 55,8 54,1 56,4 57,1 58,6
Antall elever per årsverk til undervisning 12,3 12,8 12,5 12,1 12,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 10 9 9 11 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 62,0 72,6 72,0 53,5 68,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,9 15,9 15,5 20,0 15,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,7 13,3 12,9 11,9 12,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,3 16,5 16,0 17,2 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,7 17,1 16,9 15,7 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,4 97,1 94,0 97,6 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 35 756 34 845 35 563 36 056 36 705
Undervisningstimer totalt per elev 58 56 57 59 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no