Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Trintom skole
Søndre Ålsvegen 2
2750 GRAN
Org.nr 975273857
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Gran kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 19,4 21,5 20,5 19,7 18,5
Antall elever per årsverk til undervisning 11,7 10,3 10,9 11,4 12,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 5 4 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 38,4 44,2 51,3 46,8 48,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 27,2 21,1 19,3 21,9 23,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,2 10,8 11,0 11,5 13,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 1,6 1,7 0,0 0,0 1,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,1 14,3 14,7 15,0 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,2 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,9 19,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 2,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,4 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 12 779 14 262 13 685 13 147 12 012
Undervisningstimer totalt per elev 63 71 68 65 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no