Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tresfjord Oppvekstsenter - Skule
Skulebakken 1
6391 TRESFJORD
Org.nr 975284212
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Vestnes kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 4,3 4,6 4,3 4,5 3,9
Antall elever per årsverk til undervisning 9,1 9,3 8,9 7,4 6,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 31,4 55,9 42,2 36,1 31,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 27,5 14,6 19,1 18,4 18,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,0 9,4 9,1 7,6 6,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,3 9,5 9,3 7,9 6,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 2,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 75,3 52,1
Lærertimer som gis til undervisning 3 021 3 021 2 927 2 990 2 698
Undervisningstimer totalt per elev 82 80 84 100 123
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no