Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Trengereid Oppveksttun - Avd skule
Skulstadvegen 10
5263 TRENGEREID
Org.nr 974738155
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 4,2 4,9 4,2 5,3 5,2
Antall elever per årsverk til undervisning 8,5 7,0 7,5 6,4 5,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 35,8 50,8 46,2 77,5 96,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,1 13,2 15,4 7,6 5,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,2 6,8 7,4 6,4 6,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,1 7,4 8,0 7,1 7,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 5,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 91,5
Lærertimer som gis til undervisning 2 524 3 519 2 970 3 603 3 558
Undervisningstimer totalt per elev 87 107 99 116 127
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no