Grunnet en teknisk oppdatering vil Skoleporten være delvis utilgjengelig onsdag 2. desember kl. 10:00 - 16:00. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Trengereid Oppveksttun - Avd skule
Skulstadvegen 10
5263 TRENGEREID
Org.nr 974738155
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 4,9 4,2 5,3 5,2 4,2
Antall elever per årsverk til undervisning 7,0 7,5 6,4 5,8 6,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 50,8 46,2 77,5 96,6 113,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,2 15,4 7,6 5,6 5,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,8 7,4 6,4 6,0 6,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,4 8,0 7,1 7,1 9,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 5,3 7,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,4 10,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 91,5 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 519 2 970 3 603 3 558 2 913
Undervisningstimer totalt per elev 107 99 116 127 112
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no