Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tredal skole
Tredalsvegen 89
6600 SUNNDALSØRA
Org.nr 975283747
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sunndal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 16,6 17,0 14,5 14,0 13,2
Antall elever per årsverk til undervisning 9,9 9,2 9,7 8,8 8,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 61,6 58,0 62,8 53,8 55,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,6 14,3 13,7 14,2 13,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,9 9,3 9,7 8,9 8,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,0 12,5 11,3 10,8 9,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,3 9,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,4 10,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 93,7 98,5 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 11 182 11 315 9 573 8 991 8 899
Undervisningstimer totalt per elev 75 80 77 84 89
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no