Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tredal skole
Tredalsvegen 89
6600 SUNNDALSØRA
Org.nr 975283747
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sunndal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 17,1 16,6 17,0 14,5 14,0
Antall elever per årsverk til undervisning 9,4 9,9 9,2 9,7 8,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 59,5 61,6 58,0 62,8 53,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,1 14,6 14,3 13,7 14,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,4 9,9 9,3 9,7 8,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,2 12,0 12,5 11,3 10,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 93,7 98,5 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 11 346 11 182 11 315 9 573 8 991
Undervisningstimer totalt per elev 79 75 80 77 84
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no