Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Trasop skole
Hellerudveien 63
0672 OSLO
Org.nr 974590247
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 42,3 44,6 50,6 51,8 58,4
Antall elever per årsverk til undervisning 16,0 15,8 15,1 15,0 13,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 6 7 8 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 126,8 106,7 100,3 96,3 101,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,1 14,1 13,8 14,5 12,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,7 16,5 16,3 16,2 14,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,5 18,5 18,1 17,4 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,9 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,1 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 94,5
Lærertimer som gis til undervisning 30 010 31 437 34 409 35 853 40 755
Undervisningstimer totalt per elev 46 47 49 50 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no