Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Trara skole
Glemmengata 70
1605 FREDRIKSTAD
Org.nr 974565455
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Fredrikstad kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 27,7 31,3 29,9 29,5 30,3
Antall elever per årsverk til undervisning 15,4 13,9 13,2 13,5 13,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 4 4 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 107,1 86,8 86,5 95,8 76,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,8 14,3 13,9 12,8 15,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,4 13,9 13,2 13,5 13,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,9 16,2 15,0 15,4 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 82,9 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 18 248 20 577 20 174 19 927 20 177
Undervisningstimer totalt per elev 48 53 56 55 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no