Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Trara skole
Glemmengata 70
1605 FREDRIKSTAD
Org.nr 974565455
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Fredrikstad kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 31,3 29,9 29,5 30,3 27,7
Antall elever per årsverk til undervisning 13,9 13,2 13,5 13,0 14,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 4 5 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 86,8 86,5 95,8 76,6 60,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,3 13,9 12,8 15,2 20,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,9 13,2 13,5 13,0 14,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,2 15,0 15,4 14,4 18,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,0 17,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,0 18,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 82,9 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 20 577 20 174 19 927 20 177 18 311
Undervisningstimer totalt per elev 53 56 55 57 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no