Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tranøy kommune (UTGÅTT)
Kommunenr 1927
Kun utgåtte skoler med adresse i Tranøy kommune (UTGÅTT) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 24,3 25,7 28,1 27,7 28,4
Antall elever per årsverk til undervisning 8,1 7,8 7,0 6,8 6,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 84,0 75,3 78,8 64,4 56,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,8 9,3 8,0 9,6 10,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,1 8,8 7,8 8,1 8,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,9 8,2 7,3 6,5 5,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,5 11,9 11,0 10,5 8,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,7 9,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,7 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 8,3 5,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,6 63,5 73,8 89,2 99,3
Lærertimer som gis til undervisning 15 602 16 377 18 198 17 908 18 544
Undervisningstimer totalt per elev 87 91 102 104 112
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no