Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tranøy kommune
Kommunenr 1927
Alle grunnskoler med adresse i Tranøy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 22,2 24,3 25,7 28,1 27,7
Antall elever per årsverk til undervisning 8,3 8,1 7,8 7,0 6,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 75,2 84,0 75,3 78,8 64,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,5 8,8 9,3 8,0 9,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,0 9,1 8,8 7,8 8,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,8 8,9 8,2 7,3 6,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,2 11,5 11,9 11,0 10,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 8,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,4 93,6 63,5 73,8 89,2
Lærertimer som gis til undervisning 14 986 15 602 16 377 18 198 17 908
Undervisningstimer totalt per elev 85 87 91 102 104
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no