Skoleporten legges ned 1. juli 2021. Statistikken som i dag ligger i Skoleporten blir flyttet til udir.no/statistikk. Les mer på udir.no.

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tranevågen ungdomsskule
Hamramyra 20
5363 ÅGOTNES
Org.nr 995431971
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Øygarden kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Tranevågen ungdomsskule Øygarden kommune Vestland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 47,1 3 267,7
Antall elever per årsverk til undervisning 9,8 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 537
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 63,7 50,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,0 16,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,0 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,1 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,1 15,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,3 89,3
Lærertimer som gis til undervisning 28 160 2 095 568
Undervisningstimer totalt per elev 67 78
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no