Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tranevågen ungdomsskule
Hamramyra 20
5363 ÅGOTNES
Org.nr 995431971
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Øygarden kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 47,1
Antall elever per årsverk til undervisning 9,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 63,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,3
Lærertimer som gis til undervisning 28 160
Undervisningstimer totalt per elev 67
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no