Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tranevågen ungdomsskule
Hamramyra 20
5363 ÅGOTNES
Org.nr 995431971
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Øygarden kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 47,1
Antall elever per årsverk til undervisning 9,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 62,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,8
Lærertimer som gis til undervisning 28 196
Undervisningstimer totalt per elev 69
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no