Skoleporten legges ned 1. juli 2021. Statistikken som i dag ligger i Skoleporten blir flyttet til udir.no/statistikk. Les mer på udir.no.

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tranevågen ungdomsskule
Hamramyra 20
5363 ÅGOTNES
Org.nr 995431971
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Øygarden kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Tranevågen ungdomsskule Øygarden kommune Vestland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 45,1 56 418,6
Antall elever per årsverk til undervisning 9,4 12,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 8 937
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 69,4 68,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,2 15,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 13,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,5 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,7 16,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,0 95,9
Lærertimer som gis til undervisning 26 720 35 830 044
Undervisningstimer totalt per elev 70 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no