Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tranevågen ungdomsskule
Hamramyra 20
5363 ÅGOTNES
Org.nr 995431971
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Øygarden kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 45,1
Antall elever per årsverk til undervisning 9,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 69,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,0
Lærertimer som gis til undervisning 26 720
Undervisningstimer totalt per elev 70
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no