Skoleporten legges ned 1. juli 2021. Statistikken som i dag ligger i Skoleporten blir flyttet til udir.no/statistikk. Les mer på udir.no.

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tranevågen ungdomsskule
Hamramyra 20
5363 ÅGOTNES
Org.nr 995431971
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Øygarden kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Tranevågen ungdomsskule Øygarden kommune Vestland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 54,4 55 634,1
Antall elever per årsverk til undervisning 7,8 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 8 423
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 62,4 72,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,4 15,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 13,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,4 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,0 17,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,2 95,9
Lærertimer som gis til undervisning 32 433 35 211 287
Undervisningstimer totalt per elev 84 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no