Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tranevågen ungdomsskule
Hamramyra 20
5363 ÅGOTNES
Org.nr 995431971
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Øygarden kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 46,2
Antall elever per årsverk til undervisning 10,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 74,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 26 068
Undervisningstimer totalt per elev 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no