Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tranevågen ungdomsskule
Hamramyra 20
5363 ÅGOTNES
Org.nr 995431971
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Øygarden kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Tranevågen ungdomsskule 46,2 54,4 45,1 47,1 47,1
Øygarden kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Tranevågen ungdomsskule 10,6 7,8 9,4 9,6 9,8
Øygarden kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Tranevågen ungdomsskule 6 6 5 7 7
Øygarden kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Tranevågen ungdomsskule 74,7 62,4 69,4 62,4 63,7
Øygarden kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Tranevågen ungdomsskule 12,2 11,4 12,2 14,0 14,0
Øygarden kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Tranevågen ungdomsskule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Øygarden kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Tranevågen ungdomsskule 14,2 10,4 12,5 12,7 13,0
Øygarden kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Tranevågen ungdomsskule 18,9 14,0 17,7 17,6 17,1
Øygarden kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Tranevågen ungdomsskule 0,0 0,0
Øygarden kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Tranevågen ungdomsskule 0,0 0,0
Øygarden kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Tranevågen ungdomsskule 17,6 17,1
Øygarden kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Tranevågen ungdomsskule 100,0 99,2 99,0 97,8 98,3
Øygarden kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Tranevågen ungdomsskule 26 068 32 433 26 720 28 196 28 160
Øygarden kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Tranevågen ungdomsskule 62 84 70 69 67
Øygarden kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no