Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tranevågen ungdomsskule
Hamramyra 20
5363 ÅGOTNES
Org.nr 995431971
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Fjell kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Tranevågen ungdomsskule 52,6 46,2 54,4 45,1 47,1
Fjell kommune 305,5 322,5 330,9 334,1 318,1
Hordaland fylke 5 455,0 5 459,6 5 487,1 5 554,3 5 585,1
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Tranevågen ungdomsskule 10,4 10,6 7,8 9,4 9,6
Fjell kommune 11,9 11,5 11,0 11,1 11,3
Hordaland fylke 12,6 12,5 12,5 12,3 12,2
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Tranevågen ungdomsskule 6 6 6 5 7
Fjell kommune 55 51 54 56 57
Hordaland fylke 743 766 801 834 866
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Tranevågen ungdomsskule 83,5 74,7 62,4 69,4 62,4
Fjell kommune 58,8 63,1 60,5 57,9 56,1
Hordaland fylke 80,7 78,8 75,5 72,6 70,2
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Tranevågen ungdomsskule 10,7 12,2 11,4 12,2 14,0
Fjell kommune 17,9 15,9 16,2 16,9 18,0
Hordaland fylke 13,6 14,0 14,6 15,0 15,5
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Tranevågen ungdomsskule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Fjell kommune 13,5 12,7 12,6 12,4 13,0
Hordaland fylke 13,5 13,4 13,4 13,2 13,0
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Tranevågen ungdomsskule 13,9 14,2 10,4 12,5 12,7
Fjell kommune 12,8 12,7 11,6 12,3 11,8
Hordaland fylke 14,7 14,9 14,9 15,0 14,9
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Tranevågen ungdomsskule 18,0 18,9 14,0 17,7 17,6
Fjell kommune 16,6 15,5 15,2 15,3 15,4
Hordaland fylke 17,1 17,0 17,1 16,9 16,5
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Tranevågen ungdomsskule 0,0
Fjell kommune 14,7
Hordaland fylke 14,7
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Tranevågen ungdomsskule 0,0
Fjell kommune 17,4
Hordaland fylke 17,0
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Tranevågen ungdomsskule 17,6
Fjell kommune 14,6
Hordaland fylke 18,7
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Tranevågen ungdomsskule 100,0 100,0 99,2 99,0 97,8
Fjell kommune 99,4 99,2 98,1 98,9 99,1
Hordaland fylke 98,9 98,8 98,3 98,4 98,6
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Tranevågen ungdomsskule 29 531 26 068 32 433 26 720 28 196
Fjell kommune 192 011 201 259 210 398 209 589 201 955
Hordaland fylke 3 399 598 3 431 010 3 459 313 3 508 500 3 553 356
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Tranevågen ungdomsskule 63 62 84 70 69
Fjell kommune 60 62 65 64 63
Hordaland fylke 57 57 57 58 58
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no