Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tranevågen ungdomsskule
Hamramyra 20
5363 ÅGOTNES
Org.nr 995431971
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Øygarden kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 46,2 54,4 45,1 47,1 47,1
Antall elever per årsverk til undervisning 10,6 7,8 9,4 9,6 9,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 6 5 7 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 74,7 62,4 69,4 62,4 63,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,2 11,4 12,2 14,0 14,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,2 10,4 12,5 12,7 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,9 14,0 17,7 17,6 17,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,6 17,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 99,2 99,0 97,8 98,3
Lærertimer som gis til undervisning 26 068 32 433 26 720 28 196 28 160
Undervisningstimer totalt per elev 62 84 70 69 67
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no