Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tranevågen ungdomsskule
Hamramyra 20
5363 ÅGOTNES
Org.nr 995431971
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Fjell kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 52,6 46,2 54,4 45,1 47,1
Antall elever per årsverk til undervisning 10,4 10,6 7,8 9,4 9,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 6 6 5 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 83,5 74,7 62,4 69,4 62,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,7 12,2 11,4 12,2 14,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,9 14,2 10,4 12,5 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,0 18,9 14,0 17,7 17,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 99,2 99,0 97,8
Lærertimer som gis til undervisning 29 531 26 068 32 433 26 720 28 196
Undervisningstimer totalt per elev 63 62 84 70 69
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no