Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Træna kommune
Kommunenr 1835
Alle grunnskoler med adresse i Træna kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 8,3 8,0 7,7 8,0 5,4
Antall elever per årsverk til undervisning 9,1 9,9 9,0 7,3 9,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 1 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 42,5 64,0 43,7 36,3 21,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,3 12,5 16,3 18,3 42,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,2 10,6 9,8 8,3 9,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,4 11,8 11,0 8,5 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,7 13,3 19,0 11,2 17,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,2 5,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,8 18,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 12,5 322,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 69,6 81,1 72,6 90,2 90,3
Lærertimer som gis til undervisning 5 321 4 636 4 310 5 117 3 514
Undervisningstimer totalt per elev 78 72 78 97 73
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no