Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Træleborg skole
Ekornveien 1
3112 TØNSBERG
Org.nr 975268675
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Tønsberg kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 29,5 27,6 34,7 27,2 23,7
Antall elever per årsverk til undervisning 10,2 11,4 8,5 11,1 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 6 8 9 11
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 49,6 51,3 36,3 31,6 24,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,2 20,6 22,0 32,2 46,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,0 11,5 8,5 11,1 12,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,2 19,0 13,8 13,3 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,3 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,5 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 91,7 95,8 92,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 20 176 18 961 24 117 18 491 15 944
Undervisningstimer totalt per elev 72 65 87 67 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no