Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Træleborg skole
Ekornveien 1
3112 TØNSBERG
Org.nr 975268675
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Tønsberg kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 25,7 29,5 27,6 34,7 27,2
Antall elever per årsverk til undervisning 13,2 10,2 11,4 8,5 11,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 8 6 6 8 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 38,8 49,6 51,3 36,3 31,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 30,0 19,2 20,6 22,0 32,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,1 11,0 11,5 8,5 11,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 22,9 17,2 19,0 13,8 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 91,7 95,8 92,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 16 777 20 176 18 961 24 117 18 491
Undervisningstimer totalt per elev 56 72 65 87 67
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no