Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Trå skule (utgått)
5636 VARALDSØY
Org.nr 875281542
Offentlig skole
Grunnskole
Skoleeier: Kvinnherad kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 1,7
Antall elever per årsverk til undervisning 6,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 42,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 6,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 61,8
Lærertimer som gis til undervisning 970
Undervisningstimer totalt per elev 108
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no