Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Totenviken skole
Totenvegen 1176
2848 SKREIA
Org.nr 975274136
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Østre Toten kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Totenviken skole 10,0 10,6 9,8 9,8 9,5
Østre Toten kommune 166,0 169,8 168,6 170,6 167,2
Innlandet fylke
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Totenviken skole 11,9 10,8 10,4 10,4 10,9
Østre Toten kommune 10,5 10,4 10,3 10,3 10,4
Innlandet fylke
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Totenviken skole 1 1 2 1 1
Østre Toten kommune 25 28 27 27 27
Innlandet fylke
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Totenviken skole 96,4 87,4 59,4 74,8 93,9
Østre Toten kommune 61,9 56,2 57,0 58,0 57,1
Innlandet fylke
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Totenviken skole 11,2 11,2 15,7 12,5 10,4
Østre Toten kommune 15,2 16,3 15,8 15,6 16,4
Innlandet fylke
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Totenviken skole 11,8 10,9 10,5 10,6 11,0
Østre Toten kommune 11,4 11,1 10,6 10,7 10,8
Innlandet fylke
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Totenviken skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Østre Toten kommune 12,0 12,3 12,9 12,9 13,0
Innlandet fylke
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Totenviken skole 13,2 11,8 12,2 11,7 12,0
Østre Toten kommune 15,3 14,8 14,2 14,4 14,5
Innlandet fylke
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Totenviken skole 8,1 10,7
Østre Toten kommune 13,1 13,0
Innlandet fylke
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Totenviken skole 16,8 13,6
Østre Toten kommune 14,4 14,1
Innlandet fylke
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Totenviken skole 0,0 0,0
Østre Toten kommune 16,1 16,7
Innlandet fylke
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Totenviken skole 100,0 100,0 100,0 100,0 95,8
Østre Toten kommune 94,7 96,7 98,1 97,5 95,4
Innlandet fylke
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Totenviken skole 6 753 7 111 6 536 6 536 6 308
Østre Toten kommune 105 174 106 484 105 147 106 907 107 045
Innlandet fylke
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Totenviken skole 63 68 71 71 68
Østre Toten kommune 67 68 69 69 69
Innlandet fylke
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no