Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Totenviken skole
Totenvegen 1176
2848 SKREIA
Org.nr 975274136
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Østre Toten kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 10,0 10,6 9,8 9,8 9,5
Antall elever per årsverk til undervisning 11,9 10,8 10,4 10,4 10,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 2 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 96,4 87,4 59,4 74,8 93,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,2 11,2 15,7 12,5 10,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,8 10,9 10,5 10,6 11,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,2 11,8 12,2 11,7 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,1 10,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,8 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 6 753 7 111 6 536 6 536 6 308
Undervisningstimer totalt per elev 63 68 71 71 68
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no