Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Toten Montessoriskole (privat)
Kolbulinna 991
2847 KOLBU
Org.nr 888820132
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Toten Montessoriskole (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 8,3 8,4 8,4 9,1 7,0
Antall elever per årsverk til undervisning 7,7 6,8 6,2 5,8 6,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 3 4 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 32,3 22,0 17,4 12,1 17,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,7 29,1 34,0 45,6 34,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,9 7,8 7,1 6,7 7,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,1 13,1 12,4 12,1 10,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,8 90,6 88,3 100,0 91,2
Lærertimer som gis til undervisning 5 870 5 910 5 996 6 365 4 734
Undervisningstimer totalt per elev 96 109 120 127 113
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no