Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Toso skole
Torshovveien 9
3520 JEVNAKER
Org.nr 975267571
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Jevnaker kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 24,5 24,4 25,8 27,4 26,0
Antall elever per årsverk til undervisning 12,3 12,4 11,6 11,2 11,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 5 3 3 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 53,9 53,1 78,1 97,5 48,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,8 20,9 13,1 10,4 20,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,3 12,4 11,7 11,2 11,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,9 16,1 14,8 13,7 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,9 100,0 100,0 100,0 99,0
Lærertimer som gis til undervisning 16 600 16 171 16 845 18 360 17 234
Undervisningstimer totalt per elev 60 60 64 66 66
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no