Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Torvmyrane skule
Torvmyra 2
6908 FLORØ
Org.nr 980297918
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Flora kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 20,2 20,1 20,1 20,1 20,1
Antall elever per årsverk til undervisning 9,4 9,6 9,2 10,5 9,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 51,8 52,9 50,8 45,6 39,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,1 16,3 16,3 20,5 20,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,3 9,6 9,2 10,4 9,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,7 12,5 12,3 13,7 11,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 95,6 95,6 95,6
Lærertimer som gis til undervisning 13 335 13 335 13 335 13 335 13 335
Undervisningstimer totalt per elev 79 77 80 71 81
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no