Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Torvikbukt skule Ba (privat)
Torvikvegen 14
6639 TORVIKBUKT
Org.nr 994486977
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Torvikbukt skule Sa (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 3,9 4,4 4,4 4,3 4,3
Antall elever per årsverk til undervisning 8,1 7,0 7,5 7,4 7,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 0 0 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 59,6 119,2 69,6 55,4 57,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,5 5,9 10,4 12,9 12,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,1 7,0 7,5 7,4 7,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,3 8,0 8,1 8,2 8,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 80,0 93,9 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 2 859 3 268 3 157 3 099 3 070
Undervisningstimer totalt per elev 92 105 99 100 99
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no