Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Torvbråten barneskole
Skogveien 16
3470 SLEMMESTAD
Org.nr 973746995
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Røyken kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 18,2 17,0 17,0 18,5 16,0
Antall elever per årsverk til undervisning 14,4 15,1 14,6 14,0 15,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 98,7 130,3 116,8 131,5 125,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,9 10,4 11,5 9,8 11,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,4 15,1 14,9 14,2 15,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,7 17,5 17,0 16,9 19,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 20,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,5 100,0 100,0 87,6 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 11 873 11 368 11 628 12 586 11 028
Undervisningstimer totalt per elev 51 49 51 53 47
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no