Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Torvastad skole og Kultursenter
Hålandvegen 150
4260 TORVASTAD
Org.nr 914571251
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Karmøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 23,4 24,7 27,2 29,8 24,8
Antall elever per årsverk til undervisning 14,5 13,8 13,1 11,3 13,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 5 6 5 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 75,8 63,2 54,1 62,9 83,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,2 19,8 22,1 16,2 14,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,4 13,8 13,1 11,4 13,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,2 16,9 16,4 13,5 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,1 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,1 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 96,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 15 559 16 593 18 471 19 851 16 890
Undervisningstimer totalt per elev 51 54 57 65 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no