Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Torstad ungdomsskole
Torstadbakken 49
1395 HVALSTAD
Org.nr 974578387
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Asker kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 40,2 36,3 38,5 37,5 38,6
Antall elever per årsverk til undervisning 12,6 12,9 12,2 12,7 13,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 1 0 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 474,2 862,0 178,2 185,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 2,5 1,3 6,5 6,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,7 17,2 16,3 16,9 17,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,5 19,1 18,3 18,7 20,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,3 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 24 073 21 500 23 096 22 427 22 395
Undervisningstimer totalt per elev 52 51 54 52 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no