Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Torsnes skole
Toresvei 2
1634 GAMLE FREDRIKSTAD
Org.nr 974565323
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Fredrikstad kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 12,3 12,3 12,6 13,0 12,2
Antall elever per årsverk til undervisning 12,5 12,7 12,9 12,4 13,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 145,7 179,7 145,3 117,2 129,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,7 6,4 8,4 9,8 9,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,4 12,7 13,0 12,5 13,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,7 13,7 14,1 14,6 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,2 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,1 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,2 95,5 96,4 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 8 102 8 304 8 837 8 969 8 362
Undervisningstimer totalt per elev 59 58 57 60 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no