Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Torridal skole
Hommeren 1
4618 KRISTIANSAND S
Org.nr 874598682
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Kristiansand kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 27,7 29,4 30,3 31,5 33,6
Antall elever per årsverk til undervisning 14,6 14,0 13,9 14,3 13,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 4 4 5 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 80,9 91,8 98,2 81,4 53,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,8 14,5 12,9 14,9 21,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 18,9 17,7 16,5 15,9 14,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,6 14,2 15,0 16,7 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,1 19,2 20,3 20,5 18,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 99,5 100,0 99,4 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 17 898 19 421 19 409 18 753 21 096
Undervisningstimer totalt per elev 47 50 50 49 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no