Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Torpo skule
Skulebakken 3
3579 TORPO
Org.nr 975284816
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ål kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 10,3 10,4 11,4 9,9 8,0
Antall elever per årsverk til undervisning 9,0 8,9 6,5 7,0 8,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 4 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 45,0 50,6 38,1 15,4 45,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,5 17,0 16,6 41,4 15,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,0 9,0 6,6 7,1 8,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,4 13,1 9,1 8,8 9,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 99,4 88,9
Lærertimer som gis til undervisning 7 108 7 424 8 171 6 715 5 258
Undervisningstimer totalt per elev 83 83 113 107 91
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no