Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Torp skole
Roald Amundsens Vei 179
1658 TORP
Org.nr 974565315
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Fredrikstad kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 19,6 19,8 21,3 21,4 20,3
Antall elever per årsverk til undervisning 12,2 11,8 11,4 11,7 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 87,0 61,8 66,7 77,0 82,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,9 17,8 15,8 13,9 13,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,0 11,7 11,4 11,8 12,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,8 15,1 15,2 13,9 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 13 405 13 674 14 548 14 415 14 098
Undervisningstimer totalt per elev 61 63 65 63 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no