Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Torød skole
Oserødveien 156
3135 TORØD
Org.nr 975271323
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Færder kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 12,2 13,0 11,3 11,2 12,0
Antall elever per årsverk til undervisning 13,0 11,5 12,7 13,6 10,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 2 3 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 28,6 59,1 44,4 57,9 43,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 40,2 17,7 26,0 20,7 22,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,0 11,6 12,8 13,9 10,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,4 13,4 15,4 18,4 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,7 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 23,8 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 7 976 8 751 7 617 7 348 8 135
Undervisningstimer totalt per elev 57 64 58 54 70
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no