Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tornes skule
Tornes
6443 TORNES I ROMSDAL
Org.nr 975283461
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Fræna kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 9,6
Antall elever per årsverk til undervisning 11,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 37,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 26,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 81,3
Lærertimer som gis til undervisning 6 312
Undervisningstimer totalt per elev 66
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no