Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tornes skule
Tornes
6443 TORNES I ROMSDAL
Org.nr 975283461
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Fræna kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Tornes skule 8,1 7,5 8,3 8,3 9,6
Fræna kommune 109,6 108,2 114,4 117,4 116,7
Møre og Romsdal fylke 3 000,0 3 036,1 3 039,7 3 085,5 3 104,8
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Tornes skule 14,0 13,3 12,4 13,6 11,2
Fræna kommune 12,7 12,8 12,0 11,7 11,4
Møre og Romsdal fylke 11,9 11,8 11,7 11,4 11,3
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Tornes skule 2 2 2 2 3
Fræna kommune 20 21 21 24 24
Møre og Romsdal fylke 453 467 498 513 548
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Tornes skule 61,3 54,4 58,2 64,1 37,0
Fræna kommune 60,9 59,4 57,2 49,4 50,0
Møre og Romsdal fylke 70,6 68,3 63,8 61,5 57,6
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Tornes skule 21,4 22,9 18,4 18,4 26,9
Fræna kommune 18,5 19,0 18,5 20,9 20,2
Møre og Romsdal fylke 15,1 15,4 16,4 16,6 17,7
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Tornes skule 14,2 14,7 12,6 13,9 11,4
Fræna kommune 14,1 13,6 12,7 12,6 11,8
Møre og Romsdal fylke 12,6 12,5 12,4 12,0 11,8
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Tornes skule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Fræna kommune 13,3 15,3 14,6 13,7 14,4
Møre og Romsdal fylke 14,3 14,0 14,0 13,9 14,1
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Tornes skule 14,6 17,2 16,2 18,8 13,8
Fræna kommune 15,6 15,9 15,7 15,6 14,8
Møre og Romsdal fylke 16,2 16,2 16,0 15,6 15,6
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Tornes skule 15,3
Fræna kommune 13,0
Møre og Romsdal fylke 14,1
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Tornes skule 12,4
Fræna kommune 15,5
Møre og Romsdal fylke 15,3
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Tornes skule 0,0
Fræna kommune 16,5
Møre og Romsdal fylke 18,0
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Tornes skule 92,5 100,0 84,1 81,4 81,3
Fræna kommune 93,8 95,2 93,2 92,4 85,3
Møre og Romsdal fylke 97,2 96,6 95,8 95,6 95,3
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Tornes skule 5 594 5 168 5 320 5 320 6 312
Fræna kommune 69 471 68 342 72 105 74 089 74 039
Møre og Romsdal fylke 1 906 146 1 924 438 1 930 564 1 977 135 1 990 803
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Tornes skule 53 56 60 54 66
Fræna kommune 56 56 59 61 63
Møre og Romsdal fylke 60 60 61 63 63
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no