Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Tornes skule
Tornes
6443 TORNES I ROMSDAL
Org.nr 975283461
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Hustadvika kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 7,5 8,3 8,3 9,6 10,5
Antall elever per årsverk til undervisning 13,3 12,4 13,6 11,2 10,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 54,4 58,2 64,1 37,0 56,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,9 18,4 18,4 26,9 16,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,7 12,6 13,9 11,4 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,2 16,2 18,8 13,8 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,3 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,4 11,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 84,1 81,4 81,3 70,3
Lærertimer som gis til undervisning 5 168 5 320 5 320 6 312 7 067
Undervisningstimer totalt per elev 56 60 54 66 71
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no